Läst om

Tre ”tidstjuvar” stjäl av livet

Inbromsning. Tiden måste inte upplevas som ett ständigt accelererande lokomotiv som rusar mot ålderdomen i expressfart. Det hävdar tyske författaren Stefan Klein. Med hjälp av vetenskapliga rön identifierar han tre ”tidstjuvar” som får tiden att rinna i väg.

 

Hur länge varar ett nu?
Vad händer när ingenting händer?
Varför tycks tiden ibland rusa iväg och ibland stå stilla?
Vilka är de tre tidstjuvarna?
Hur snabbt tempo klarar människan av?
Varför går livet allt fortare ju äldre vi blir?

Om Hemligheten

Hemligheten – Från ögonkast till varaktig relation är skriven av psykologen och psykoterapeuten Egil Linge och journalisten Dan Josefsson. I boken används modern psykologisk forskning för att förklara varför så många av oss har svårt att skapa nära och varaktiga relationer. Dessutom får läsaren konkreta och välbeprövade verktyg för att skapa förändring.

Lever du som singel trots att du egentligen inte vill? Eller hoppar du mellan korta förhållanden trots att du längtar efter en varaktig relation? I boken hemligheten går vi till botten med frågan varför så många av oss har svårt att skapa varaktig närhet. Med utgångspunkt i den allra senaste psykologiska forskningen om hur kärlek fungerar visar boken på orsakerna till de problem många av oss brottas med. Dessutom får du verktyg som kan skapa dramatiskt nya förutsättningar för varaktiga relationer i framtiden.

 

Utgångspunkten är anknytningsteorin, en psykologisk teori som idag är allmänt accepterad och som förklarar det mesta om hur närhet fungerar. Anknytningsforskningen har visat att vi männsikor mycket tidigt i l livet lär oss att skapa närhet. Det sker redan när vi är småbarn och dem vi tränar på är våra föräldrar och andra viktiga personer i vår närhet.

Det har visat sig att vi som barn skapar en egen inre modell som säger hur relationer fungerar och bäst bör hanteras. Den här ”relationsmodellen” finns omedvetet inom oss alla och när vi blir vuxna tar vi med oss den ut i vuxenlivet. När vi som vuxna träffar någon som får oss att längta efter närhet aktiveras relationsmodellen inom oss. Den styr sedan i hög utsträckning vad vi tänker, känner och gör i relationen eller i våra försök att skapa en relation.

Relationsmodellerna ser olika ut för olika människor. Många har med sig en så kallat trygg relationsmodell från barndomen. Det innebär att de har relativt lätt för att hantera relationer som vuxna. Men många har en så kallat otrygg relationsmodell. Om du har en otrygg relationsmodell med dig från när du var liten så kan den leda till många beteenden som gör det svårt för dig att skapa varaktig närhet. Här är några exempel på sådana beteenden tagna ur boken:

Bara träffa nya partners, ha sex med dem och sedan avbryta relationen.

Spela ointresserad.

Försöka kontrollera partners varje steg så till den grad att han /hon inte står ut med ofriheten.

Begränsa sig till korta relationer, och avbryta dem då samvaron börjar kännas tråkig.

Gå in i relationer då man är på resa utomlands, men inte när man är hemma.

Vara älskare/älskarinna åt upptagna partner.

Bli så klängig att du skrämmer bort den du träffat.

Bli så distanserad att din partner tröttnar på att aldrig få lära känna dig på riktigt.

Ständigt grubbla på om den man är tillsammans med är den rätta.

Fortsätta söka efter nya kontakter via nätet trots att man redan inlett en relation.

Drömma om att ”den rätta” ska dyka upp och avfärda alla som faktiskt dyker upp.

Ställa orimliga krav på partnern och bryta förhållandet när hon/han inte kan lever upp till dem.

Otrygga relationsmodeller ligger bakom de allra flesta av de olika relationsproblem som så många brottas med idag. Den goda nyheten är att relationsmodellen kan förändras.
Boken Hemligheten – Från ögonkast till varaktig relation innehåller konkreta redskap som Egil Linge arbetat fram under många års arbete med psykoterapeuter. De är alla till för att göra otrygga relationsmodeller mer trygga. Det är vägen till bestående förändring – och en mer varaktig närhet.

Dan Josefsson och Egil Linge

 Om Den mörka hemligheten

Den mörka hemligheten

Den mörka hemligheten är skriven av psykologen och psykoterapeuten Egil Linge och journalisten Dan Josefsson. Boken tar vid där Hemligheten slutade genom att behandla den anknytningstyp som utelämnades i första boken – den desorganiserade anknytningen. Men den kan också läsas helt fristående.

 Den mörka hemligheten tar vid där Hemligheten slutade genom att behandla den anknytningstyp som utelämnades i första boken – den desorganiserade anknytningen. 
Boken vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer. Men också till alla vars förflutna på andra sätt hindrar dem från att leva det liv de vill leva.

Känner du dig orolig utan synbar orsak? Blir du ibland så arg att du förlorar kontrollen över dig själv? Arbetar du för mycket trots att det skadar dina relationer? Har du svårt att få ditt förhållande att fungera? Verkar det hopplöst att hitta någon som du kan leva med?

Den mörka hemligheten visar med hjälp av modern forskning att svårigheter med att forma ett tryggt vuxenliv ofta beror på att vi haft svåra upplevelser i den tidiga barndomen eller under uppväxten. Det kan röra sig om våld och annan kärlekslös behandling, om att vi vuxit upp i en dåligt fungerande familj, att vi utsatts för tidiga separationer från människor som spelat centrala roller i vårt liv, eller andra smärtsamma händelser. Även sådana tidiga händelser som vi själva betraktar som bagateller, eller som vi inte nästan glömt bort, kan ha inneburit ett trauma som utan att vi vet om det styr hur vårt vuxenliv gestaltar sig.

Resultatet av de svåra upplevelserna i barndomen kan bli den djupa otrygghet som psykologerna kallar för en desorganiserad anknytning. Otryggheten kan förmörka vårt vuxenliv – om vi inte vidtar mått och steg för att öka vår trygghet. Symptomen kan se ut på många olika sätt: Relationsproblem, oförklarlig fysisk smärta, sömnproblem och stora humörsvängningar är bara några.

Det finns ingen självklar motsättning mellan ett trasigt inre och yttre framgång. Otryggheten från barndomen driver en del av oss att arbeta väldigt hårt, och motorn bakom en lysande karriär kan därför mycket väl vara ett tidigt trauma. Men om vi vill leva som välmående, harmoniska människor som kan skapa kärleksfulla och trygga relationer måste vi förstå det tidiga traumats mekanismer och göra något åt saken.

Den mörka hemligheten visar hur du kan lämna det förflutna bakom dig och skapa ett tryggare liv. Dan Josefsson och Egil Linge berättar vad den senaste forskningen säger om hur barndomsupplevelser påverkar vuxenlivet, ger en lång rad exempel på livshistorier från människor som gått i psykoterapi hos Egil Linge och ger slutligen råd om vad du konkret kan göra för att skapa ett tryggare liv.

 

Från Wikipedia:

Highly sensitive person, eller HSP, åsyftar en person som är:

* mer öppen för omgivningen
* antas ha ett finkänsligare nervsystem
* de karaktäriseras av stor känslighet
* ett behov av att dra sig undan samt ett större djup och en möjlig långsamhet.

* En HSP ser detaljer mycket enklare och fortare än de människor som inte är HSPs,
* de är ofta väldigt lugna men är inte nödvändigtvis blyga även om det kan framstå på det sättet.
* Känslighet förväxlas ofta med blyghet, men 30% av HSPs är utåtriktade.
* en HSP tycks vara ”begåvad” eller har ett ”sjätte sinne”.

Egenskaper och kännetecken

* Elever som är HSPs arbetar annorlunda än andra.
* De plockar upp de hårfina sakerna, och lär sig bättre på detta vis än när de blir överupphetsade.
* Om en HSP inte bidrar mycket till en diskussion, betyder det inte nödvändigtvis att den inte förstår eller är för blyg.
* HSPs bearbetar ofta saker bättre i huvudet, annars kan de bli överupplivade.
* Detta kan vara anledningen till att eleven inte bidrar.
* HSPs är oftast mycket plikttrogna, men gör dåligt ifrån sig när någon tittar på
* HSPs kan vara jättebra anställda – bra med detaljer, eftertänksamma och pålitliga,

* de tenderar att fungera bäst när förhållandena är tysta och lugna.
* HSPs presterar sämre när folk tittar, kan de bli förbisedda för en befordran.
* HSPs brukar att umgås mindre med andra, och föredrar ofta att bearbeta upplevelser tysta för sig själva.


EN HSP:   (det som är med kursiv stil känner jag igen mig i)

 • är kapabel att genomföra djup bearbetning av information.
 • är uppmärksam på små ting i sin omgivning.
 • kan inte lära sig saker väl när den är överupphetsad.
 • är lojal, känslosam och omtänksam.
 • är bra på att göra uppgifter som kräver djup koncentration och fokus.  (när det är lugn miljö och jag själv valt tillfälle)
 • kan prestera uppgifter med precision, detalj och snabbhet.  (kan jag göra med det ”kostar” energi)
 • är väldigt noggrann.  (när det är lugn och ro kan jag gå in i detaljnivå när jag själv vill och väljer)
 • är bra på finmotoriska rörelser.
 • påverkas mer av koffein än vanliga människor.
 • kan hålla sig stilla längre än vanliga människor.
 • har en aktivare högerhjärnhalva.
  * Högra halvan står för omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet,  orienteringsförmåga, bildförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet. Den håller sig till det som finns här och nu men arbetar med många olika saker samtidigt.
 • är naturligt kreativ.
 • är fantasifull.
 • har en komplex och rik inre dialog.
 • påverkas mer av intryck.
 • kan förstå människokänslor djupare.
 • är bättre på att hitta fel.
 • är bra på att undvika fel och misstag.  (Känns som att jag råkar ut för alla problem snarare)
 • presterar inte sitt bästa när den blir iakttagen.
 • arbetar bäst i en lugn, tyst och avslappnad miljö.
 • föredrar att känna och uppleva saker tyst för sig själv.
 • är en god organisatör.
 • är en hårt arbetande perfektionist.
 • är omsorgsfull och barmhärtig.
 • är begåvad i andlighet.
 • bryr sig om miljön.
 • kan bli djupt berörd av musik och konst.
 • märker diskreta förändringar i en persons utseende, förändring av ett föremåls placering m.m.
 • ställer djupa och tankeväckande frågor.
 • stör sig lätt på oljud.
 • läser andras sinnen och humör.

 

Ett antal böcker har skrivits om ämnet:
– ”Help Is On Its Way” skriven av Jenna Forrest,
– ”The Highly Sensitive Person’s Survival Guide” med förord av Elaine Aron och
– ”The Highly Sensitive Person’s Companion” av Ted Zeff.

Dr. Aron beskriver den motsatta änden av skalan, ”motsatsen till en Highly Sensitive Person (HSP) är en person
* som tar många risker, det vill säga agerar utan att reflektera så mycket.

Forskning

Denna forskning visar att omkring 15-20% av människorna och djuren har ett nervsystem som är känsligare mot subtiliteter. Detta innebär att regelbunden sensorisk information, bearbetas och analyseras i större utsträckning, vilket bidrar till kreativitet, intuition, avkänning av konsekvenser och detaljsinne, men som också snabbt kan orsaka överstimulering och överupphetsning. Detta temperament kan också ha ett visst samband med höga kortisolnivåer, som kan åstadkomma övervaksamhet och -mottaglighet för trauma.

Ungefär en femtedel av befolkningen antas vara HSPs, men vetenskaplig diagnos av HSP finns inte i Sverige idag.

 

Webbsidor jag rekommenderar:

 Neuro Nätet

Neuro Nätet – Pedagogiskt

Borderline test

Bok jag gärna rekommenderar!

 

Leave a comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>